Održan simpozijum "Skadarski basen- veza između mediteranske obale i kontinentalnog zaleđa"

  JU Muzeji i galerije Podgorice 13 April 2019

U organizaciji JU Muzeji i galerije Podgorice odražan je drugi po redu međunarodni arheološki Simpozijum pod nazivom „Skadarski basen – veza između maditeranske obale i kontinentalnog zaleđa“.

Prije samog početka održavanja Simpozijuma direktor JU Muzeji i galerije Podgorice pozdravio je sve prisutne i izrazio zadovoljstvo što je ovaj Simpozijum okupio toliki broj eminentnih arheologa iz Crne Gore, Albanije, Bosne i Hercegovine i Republike Severne Makedonije. 

Na Simpozijumu su predstavljene teme od značaja za arheološku nauku u regionu.

Predrag Lutovac, arheolog iz Polimskog muzeja u Beranama je prezantovao rezultate arheoloških istraživanja na kompleksu višeslojnih nalazišta kojeg čine praistorijsko naselje i desetak pećinskih otvora i okapina u kanjonu Radmanske klisure, Ivana Grujić, arheolog iz Muzeja Hercegovine iz Trebinja predstavila je arheološka istraživanja starog grada Trebinja, prof. Gezim Hodža iz Arheološkog instituta Albanije u Tirani, isložio je svoja istraživanja lokalne keramičke produkcije kao dokaza mobilnosi u okviru Provincije Prevalis, Miloš Živanović, arheolog iz Centra za Konzervaciju i arheologiju Crne Gore je predstavio arheološka istraživanja rimskog grada Dokleje u 2018. godini koja su obuhvatila rad na sjevernom, zapadnom i južnom dijelu grada, Mladen Zagarčanin, arheolog iz Bara je predstavio temu “Ostrvo Stari Ulcinj od mita do velike arheološke stvarnosti; novi nalazi i zapažanja”, Petra Zdravković, arheolog iz Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore predstavila je potencijale podvodno arheoloških istraživanja Skadarskog jezera, Jelena Čelebić, arheolog iz Centra za konzervaaciju i arheologiju Crne Gore je predstavila svoj rad na proučavanju razvoja luka na istočnij jadranskoj oblali u periodu antike, Anton Ljuljđuraj, arheolog iz Zavičajnog muzeja u Ulcinju izložio je svoja istraživanja rimske putne infrastrukture na području Malesije, Paulin Pišimaj, arheolog iz Skadra je predstavio sistem snabdijevanja vodom u utvrđenju Drivast u Albaniji, dok je Dimitar Nikolovski, arheolog i NU Stobi u Republici Severnoj Makedoniji izložio svoja istraživanja staklenih unguentarijuma u kontekstu sahranjivanja na arheološkom lokalietu Stobi. 

U okviru Programa Simpozijuma „Skadarski basen – veza između mediteranske obale i kontinentalnog zaleđa“ održana je Promocija devetog broja arheološkog časopisa Nova antička Duklja, koji izlazi u izdanju JU muzeji i galerije Podgorice. Na promociji su govorili Ana Medigović, Sekratarka za kulturu i sport Glavnog grada Podgorica, Sead Đokaj, direktor JU Muzeji i galerije Podgorice, prof. dr. Gezim Hožda iz Instituta za arheologiju Albanije. Na Promociji je istaknut značaj časopisa koji je jedino arheološko naučno glasilo u Crnoj Gori, visok nivo naučnih tema koje se publikuju u časopisu kao i njegov značaj na međunarodnom planu i doprinos razmjeni postignutih naučnih rezultata na prostoru regiona kojem pripada Crna Gora.

 

Časopis Nova antička Duklja je prepoznat u međunarodnim okvirima kao jedno od najznačajnijih arheoloških glasila i kao takvo objavljuje naučne radove eminentnih arheologa. Do sada su objavljeni tekstovi arheologa iz Crne Gore, Srbije, Rusije, Hrvatske, Albanije, Republike Severne Makedonije, Grčke, Velike Britanije, Bugarske, Italije i Slovenije. 


Zahvaljujući časopisu Nova antička Duklja, JU Muzeji i galerije Podgorice je uspostavila razmjenu štampanih izdanja sa svim relevantnim bibliotekama fakulteta, arheoloških muzeja i instituta u regionu. 

Login to post comments

Popularno

Najnovije

Newsletter

Tag Cloud