Psihologija

Konflikti su svakodnevno prisutni u međuljudskoj komunikaciji, bilo da se ona odvija na radnom mjestu, bilo u privatnoj sferi. U konflikte spadaju sve one situacije kada jedna osoba izražava svoj zahtev da se druga osoba ponaša na određeni način. Brojna su lica konflikata: od toga da neko kritikuje neku aktivnost druge osobe, preko toga da odbija njenu molbu ili zahtev, pa do toga da se jedna osoba ljuti zbog ponašanja druge osobe, itd.

Da li pristajete da vam ugrade potkožni čip koji će omogućiti vlastima da stalno znaju gdje ste i šta radite? Odbijate. Zašto, ako nemate šta da krijete? Šta vi zapravo krijete?

Kako se osjećate kada neko iz vašeg društva krene da zastupa političke stavove koji su sasvim suprotni od vaših? Najverovatnije neprijatno, iziritirano. Bilo da uđete u otvoreni sukob mišljenja, bilo da oćutite, sigurno će vam biti neprijatno i poželjećete da napustite društvo.

Tehnika sastavljena iz pet mentalnih koraka – definisanje problema, izmišljanje (ne)mogućih rješenja, analiza, izbor rješenja i, najzad, akcija – pomaže nam da se bolje nosimo sa izazovima svakodnevice.

Osjećanje nastaje kao posledica procjene da nas neko nedovoljno cijeni, poštuje, omalovažava, ponižava, čak prezire, ali da li je to zaista tako – nekada će procjenjivati nama bliske osobe, a nekad i sud.

Popularno

Najnovije

Newsletter

Tag Cloud